Cirkevné obrady
- Obrady cirkevné majú svoje pravidlá, ktoré rešpektujeme a radi Vás usmerníme v prípade pohrebných obradov.
- Pri voľbe cirkevného obradu je dôležité rešpektovať poslednú vôľu zosnuléhopre takýto obrad. 
- Pochovávame podľa pravidiel všetkých registrovaných cirkví na Slovensku.
- Vopred dohodneme dátum a čas poslednej rozlúčky z farnosťou, kňazmi a duchovnými. Taktiež čas, kedy sa pozostalí stretnú a dohodnú si obsah a priebeh pohrebného obradu s farnosťou.
- V prípade pohrebného cirkevného obradu, sme tu aby sme Vás ním sprevádzali i počas jeho trvania. 
- V prípade, že sám zosnulý/lá si ukončil život dobrovoľne, už v dnešnej dobe nieje prekážkou pre cirkevný obrad, práve naopak, v takejto situácii je cirkevný obrad obvzlášť dôležitým.

V prípade zaopatrenia Vašich blízkych pred smrťou, sme tu, 

aby sme Vás dokázali nasmerovať podľa zaužívaných postupov 

a zvyklostí v rámci nášho kraja. 

V rámci nášho banskobystrického kraja taktiež, v prípade potreby

 zabezpečíme evanjelického pána kántora.

 
 

Fotogaléria: Cirkevné obrady

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com