Cirkevné obrady
- Obrady cirkevné majú svoje pravidlá, ktoré rešpektujeme a radi Vás usmerníme v prípade pohrebných obradov.
- Pri voľbe cirkevného obradu je dôležité rešpektovať poslednú vôľu zosnuléhopre takýto obrad. 
- Pochovávame podľa pravidiel všetkých registrovaných cirkví na Slovensku.
- Vopred dohodneme dátum a čas poslednej rozlúčky z farnosťou, kňazmi a duchovnými. Taktiež čas, kedy sa pozostalí stretnú a dohodnú si obsah a priebeh pohrebného obradu s farnosťou.
- V prípade pohrebného cirkevného obradu, sme tu aby sme Vás ním sprevádzali i počas jeho trvania. 
- V prípade, že sám zosnulý/lá si ukončil život dobrovoľne, už v dnešnej dobe nieje prekážkou pre cirkevný obrad, práve naopak, v takejto situácii je cirkevný obrad obvzlášť dôležitým.

V prípade zaopatrenia Vašich blízkych pred smrťou, sme tu, 

aby sme Vás dokázali nasmerovať podľa zaužívaných postupov 

a zvyklostí v rámci nášho kraja.