Občianske obrady

- Vyhotovujeme nekrológy podľa vopred dohodnutých bodov, ktoré nám vyplníte a my sa postaráme o to ostatné.
- V prípade smútočnej reči uprednostňujeme autentické príbehy, vlastnosti, ktoré zosnulý/lá žil/la, dbajúc nato aby posledná rozlúčka bola dôstojnou poslednou oslavou života.
- Každý jeden priebeh rozlúčky prekonzultujeme, poradíme, usmerníme a spoločne zvolíme koncept.
- Radi Vám skomponujeme i prevedieme netradičnú rozlúčku, kedy dbáme nato, čo mal zosnulý/lá rád/a a čo bolo pre neho/ju typickým.
- Pomôžeme a poradíme pri výbere hudby a skladieb, možností prehrávania v domoch smútku priamo  na mieste pri vybavovaní pohrebu.
- Spracujeme fotografie zo života zosnulého/zosnulej do podoby akej si vyžaduje dom smútku v mieste konania poslednej rozlúčky. Prehrávanie na obrazovke, smútočné bedekre v papierovej forme, fotografie do rámika pre potreby poslednej rozlúčky.
- Vyhotovená smútočná reč ako aj scenár občianskeho obradu na požiadanie bezplatne a ochotne odovzdáme. 
 
Každá jedna rozlúčka u nás je jedinečnou do tej miery, akou sa mám otvoríte Vy samotní pozostalí.

 

 

Niekedy sa zrazu pozrieme bolesti do očí. 

Niekedy sa zrazu vložíme do smútku a slzám zverujeme svoju spoveď. 

Pretože inej cesty niet.

To najlepšie, čo môžeme v živote urobiť, je zanechať dobré spomienky. 

Zanechať dobrú spomienku v mysliach Ľudí, ktorých sme stretli v našom živote. 

A je jedno, či to bolo na deň, mesiac, alebo roky, pretože dobré spomienky pretrvávajú roky.

 

Fotogaléria: Občianske obrady

1 | 2 >>

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com