Uloženie urny  blízkeho

Podporujeme
Prírodný cintorín 
Zlatý Potok vo Zvolene
V spolupráci so Záhradou spomienok Vám prinášame 
tieto urny i v našej predajni Pohrebníctva Hanuska. 

 

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com