Obrad vkladania urny do hrobu

Pri príprave poslednej rozlúčky si u nás dohodnete i bezplatné vloženie urny do hrobu. 
 
Prírodný cintorín Zlatý Potok
 
 

Fotogaléria: Obrad vkladania urny do hrobu

Fotogaléria: Obrad vkladania urny do hrobu