Obrad vkladania urny do hrobu

Pri príprave poslednej rozlúčky si u nás dohodnete i bezplatné vloženie urny do hrobu.