Pochovanie do hrobu

V pohrebníctve Hanuska Vás pohreb pochovaním do zeme, nebude stáť viac ako pri pochovaní spopolnením. 
Výzdoba hrobu a  dôstojnosť pri pochovávaní je u nás BEZPLATNOU samozrejmosťou.