Vojenské obrady

Pred začatím i po oficiálnej rozlúčke so zosnulým, môže podľa želania pozostalých nasledovať vojenský obrad s plnými poctami. Tento ceremoniál má prísne pravidlá, mnohé z nich sa nemenili desiatky rokov. 

Pri pohrebe zvyknú stáť štyria vojaci pri truhle zahalenej štátnou vlajkou, ďalších vojaci sú pri obrade nosičmi a skladačmi zástav a vencov. Môže ich byť okolo šesť. Jeden, prípadne viacerí, drží vyznamenania zosnulého, ďalší vojak jeho fotografiu. Poctu zomrelému môže vzdávať aj ďalšia čestná jednotka so zástavou.

Po vojenskej časti pohrebu nasleduje civilná alebo cirkevná časť. Na záver, keď sa truhla spúšťa do zeme, alebo odváža na kremáciu,  hrá hymna a jednotka, v ktorej sú zvyčajne piati vojaci, vystrelí salvy z pušiek.

 

Príbuzným vojakov, ktorí zomreli počas aktívnej služby, jednotka odovzdá zástavu, ktorá bola na rakve. Tak by to malo byť aj v prípade obetí leteckého nešťastia. 

V pohrebníctve Hanuska, Vás radi nasmerujeme pri vybavovaní vojenských obradov, spojíme a zorganizujeme ho spoločne s občianskou či cirkevnou rozlúčkou. 

 


 

 

Fotogaléria: Vojenské obrady

1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com