Urny keramické vytáčané na keramickom kruhu.

Obaly na urny keramické a plechové.