Bezplatné prevozy zosnulých do bezplatného chladiaceho zariadenia


Bez skrytých poplatkov za chladiace zariadenie, na jednom mieste priamo v Pohrebníctve Hanuska vo Zvolene. I túto starosť prenechajte na nás s pocitom, že o Vášho zosnulého/lú je postarané až do doby poslednej rozlúčky a Vy sa s ním/s ňou môžete rozlúčiť dôstojne a v pokoji.
 
 

- Prevozy zosnulých z domov, bytov, domovov dôchodcov, nemocníc do chladiaceho zariadenia pod kontrolou, v rámci Zvolenského okresu v prípade zabezpečenia pohrebu v Pohrebníctve Hanuska

BEZPLATNE a NONSTOP.

- prevozy zosnulých zo súdno - lekárskeho a patologicko - anatomického pracoviska priamo do nášho chladiaceho zariadenia, z Banskej Bystrice v prípade zabezpečenia pohrebu v Pohrebníctve Hanuska

BEZPLATNE a NONSTOP.

- chladiace zariadenie priamo v prevádzke pohrebníctva Hanuska, v hygienicky vybavenom, čistom a pod dohľadom.

0905363987, 0940378246