Kondolenčná kniha

  • Odišiel si, ako si to osud prial, 
  • v našich srdciach a spomienkach zostávaš ďalej. 
  • Roky plynú, ako tichej rieky prúd, len bolesť nedá zabudnúť.
  • Pri účasti na pohrebe sa osobne kondoluje pozostalým. 

    Je však úplne neprípustné hovoriť o veciach, ktoré sa netýkajú tejto smutnej udalosti.Dodajme ešte, že ako pri všetkom, aj v tomto prípade platí primeranosť, že stručnosťou a zjavnou empatiou docielime viac, ako zbytočnou výrečnosťou alebo prehnanou hystériou.Ako prejav sústrasti veľakrát stačí jednoduché podanie ruky bez slov.

  • No častokrát sa stane, že strácame slová a práve preto...

  • V pohrebníctve Hanuska sme pre Vás pripravili kondolenčné knihy vo formáte A5, v prípade, že by ste chceli odovzdať pozostalým spomienku na zosnulého, čo ste s ním prežili ako dôležitý pre Vás bol. S vypísaním kondolenčnej knihy Vám radi pomôžeme.

  •  

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com