Smútočné bedekre len v Pohrebníctve Hanuska

Spomienky v srdci najbližších nevyblednú nikdy.....

Od marca ponúkame a vyhotovujeme v Pohrebníctve Hanuska smútočné bedekre, pre najbližšiu rodinu, pre smútočné zhromaždenie, ktoré ostanú písanou formou najbližším príbuzným ,  priateľom. V podobe, ktorá je dopredu konzultovaná s najbližšími príbuznými, si ju odnášajú všetci, ktorí sa na poslednej rozlúčke, obrade zúčastnia. I touto formou sme sa rozhodli vyplniť želanie i napredovať v pohrených službách novým spôsobom a tak naplniť i tie náročnejšie požiadavky. Pri vybavovaní pohrebu sa každý včas dozvie za akých podmienok budú také bedekre vyhotovené.

...Nám záleží na Vašich spomienkach aj po skončení obradu...

 

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com