Smútočné bedekre len v Pohrebníctve Hanuska

Spomienky v srdci najbližších nevyblednú nikdy.....

Od marca ponúkame a vyhotovujeme v Pohrebníctve Hanuska smútočné bedekre, pre najbližšiu rodinu, pre smútočné zhromaždenie, ktoré ostanú písanou formou najbližším príbuzným ,  priateľom. V podobe, ktorá je dopredu konzultovaná s najbližšími príbuznými, si ju odnášajú všetci, ktorí sa na poslednej rozlúčke, obrade zúčastnia. I touto formou sme sa rozhodli vyplniť želanie i napredovať v pohrených službách novým spôsobom a tak naplniť i tie náročnejšie požiadavky. Pri vybavovaní pohrebu sa každý včas dozvie za akých podmienok budú také bedekre vyhotovené.

...Nám záleží na Vašich spomienkach aj po skončení obradu...

 

e-shop

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com