Petra Hanusková

,, Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.,, 

www.hrobarka.sk

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com