Petra Hanusková

,, Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.,, 

www.hrobarka.sk