Vloženie urny do hrobu bezplatne

Taktiež sme rozšírili ponuku nových obalov na urny, kde si môžte vložiť urnu s popolom Vášho zosnulého. 

Radi Vám s tým samozrejme pomôžeme a v prípade zabezpečenia pohrebu v Pohrebníctve Hanuska,

 Vám urnu do hrobového miesta BEZPLATNE vložíme.