Čo priniesť do

 pohrebníctva Hanuska

1. Občiansky preukaz zosnulého, ktorý už ostáva u nás v prípade, že prenecháte, všetky záležitosti ohľadom vybavovania matričných záležitostí.

2. Občiansky preukaz vybavovateľa, ktorému sa OP vráti po spísaní a podpísaní splnomocnenia, ktoré slúži v prípade úmrtia v nemocnici aj na prevzatie zosnulého, v prípade úmrtia v domácom prostredí, na vybavovanie všetkých matričných  záležitostí v mieste úmrtia, prípadne na prevzatie urny z krematória.

3. Oblečenie, v ktorom bude zosnulý pochovaný, prípade také, ktoré si želal. Vždy poradíme, že oblečenie na poslednú cestu, by malo byť také, aké Váš zosnulý/lá rád nosil. Netreba zbytočne kupovať niečo nové, pretože práve aj to vyvoláva pocit, že to už nieje on, alebo ona. Samozrejme vždy sa pripraví aj spodné prádlo a topánky. V prípade špeciálnej úpravy zosnulého privítame fotografiu z bežného života.

4. Premyslieť si, ako by mala posledná rozlúčka s naším drahým vyzerať. Či bude pochovaný do hrobu, alebo kremáciou. V prípade pochovania do hrobu, si vopred zistiť, či hrob existuje, alebo budem potrebovať iný. Aj tu sa samozreme v prvom rade prihliada na želanie zosnulého.

5. Premyslieť si aký smútočný obrad budem vybavovať. Cirkevný,občiansky, vojenský. V prípade cirkevného obradu, sa vždy v Pohrebníctve Hanuska spojíme s danou farnosťou, a určíme správny termín a čas, ktorý bude vyhovovať možnostiam oboch zúčastnených strán. Samozrejmosťou je prihliadať v prvom rade na časový harmonogram farnosti. Ja potrebné, aby neskôr rodina navštívila farnosť a dohodla si konkrétnosti pohrebného obradu. Zvyčajne tieto termíny stretnutí dohodneme vopred telefonicky v Pohrebníctve Hanuska. Ak k nám prichádzate s konkrétnym časom a termínom pohrebu, pretože ste skôr oslovili farnosť, treba myslieť hlavne nato, že zosnulý/lá nesmie byť podľa zákona o pohrebníctve pochovaná skôr ako za 48 hodín od úmrtia. 

V prípade občianskeho obradu, dostanete v Pohrebníctve Hanuska podklady pre rečníka, ktoré vyplníte a prinesiete najneskôr večer pred dňom obradu, alebo nám ich zašlete emailom. Posledné občianske rozlúčky tvoríme sami, po dohode s rodinou zosnulého, tie Vám potom po prednesení odovzdáme bezplatne. 

6. Finančné prostriedky v pohrebníctve Hanuska za zabezpečenie pohrebu, sa uhrádzajú vždy najneskôr v deň obradu. Takže v úvode  po vybraní všetkých záležitostí, potrebných k poslednej rozlúčke sa  hneď dozviete presnú a konečnú výšku sumy, ktorú uhradíte najneskôr v deň obradu. 

Možnosť poradiť sa o platbe na splátky.

V prípade nejastností, ešte pred príchodom do Pohrebníctva Hanuska, kontaktujte t.č. 0905 363 987 alebo 045/5333 268, alebo nás kontaktujte emailom: pohrebnictvohanuska@gmail.com alebo na facebooku:  https://www.facebook.com/pohrebnictvohanuska/ radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com