Potrebné dokumenty

  • Občiansky preukaz zosnulého, ktorý sa odovzdáva na príslušnom matričnom úrade v mieste úmrtia.
  • Občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, ktorý sa po spísaní a podpísaní plnej moci Pohrebníctvu Hanuska obstarávateľovi pohrebu okamžite vráti.
  • Listy o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí vystavuje obhliadajúci lekár, v prípade úmrtia doma ostávajú pri zosnulom (4x), alebo po dohode ich prevezme naša pohrebná služba Hanuska na pohotovosti, kde ju obhliadajúci lekár vykonáva. V prípade úmrtia v nemocnici si ich preberá naša pohrebná služba spolu so zosnulým na základe splnomocnenia od obstarávateľa pohrebu.
 
  • úmrtný list a príspevok na pohreb po dohode a na základe splnomocnenia obstarávateľa pohrebu, vybavuje Pohrebníctvo Hanuska BEZPLATNE v mieste úmrtia na príslušnom matričnom úrade.
 

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com