Prvé kroky

Ak nastane úmrtie doma:

Zavolajte lekára na linke 112, ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Ak lekár nenariadi zdravotno-bezpečnostnú pitvu, môžete hneď kontaktovať našu pohrebnú službu Pohrebníctvo Hanuska a naši zamestnanci prídu prevziať zosnulého k Vám domov a dajú Vám potrebné základné informácie ako ďalej postupovať. Tu si môžete vybrať svojvoľne pohrebnú službu, ktorú uznáte za vhodné. V prípade, že lekár nariadi pitvu, bude lekár kontaktovať pohrebnú službu, ktorá je určená na prevoz zosnulého na patologicko-anatomické pracovisko. Aj v tomto prípade však kontaktujte našu pohrebnú službu, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého z patologického pracoviska BEZPLATNE (BB) do nášho chladiaceho zariadenia. Prevoz zosnulého na pitvu má tá pohrebná služba, ktorá je na to určená plne hradený ÚDZS, pozostalí takýto prevoz nariadený lekárom NEHRADIA. Aby sme mohli za Vás vybaviť všetky náležitosti, bude potrebná Vaša prítomnosť v našej pohrebnej službe na Kuzmányho nábreží 32 vo Zvolene.

Obhliadajúci lekár sa musí zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb alebo poskytovaniu informácií o pohrebných službách s cieľom uprednostniť konkrétneho prevádzkovateľa pohrebnej služby. Pozostalí si vyberajú slobodne.

Ak nastane úmrtie v nemocnici:

Personál nemocnice sa v okamihu smrti pacienta riadi platným postupom. Lekár z oddelenia, na ktorom došlo k úmrtiu, vystaví list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Nemocnica je povinná zabezpečiť prevoz tela na patologické oddelenie nemocnice najskôr po dvoch hodinách od úmrtia a po obhliadke lekárom. Okamžite kontaktuje pozostalých a podá im informáciu, kde sa telo zosnulého nachádza. V prípade, že nebola nariadená pitva, kontaktujte našu pohrebnú službu, ktorá prevezme telo zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia na základe spísaného splnomocnenia z Vašej strany.  Ak bola nariadená pitva, telo zosnulého prevezme pohrebná služba určená na prevoz zosnulého na anatomicko -patologické pracovisko (BB).Aj v tomto prípade kontaktujte našu pohrebnú službu, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého z patologického pracoviska BEZPLATNE do nášho vlastného chladiaceho zariadenia.Prevoz zosnulého na pitvu má tá pohrebná služba, ktorá je na to určená plne hradený ÚDZS, pozostalí takýto prevoz nariadený lekárom NEHRADIA. Na vybavenie všetkých náležitostí bude potrebná vaša prítomnosť v našej pohrebnej službe.

Ak nastane úmrtie v sociálnom zariadení:

Personál zariadenia sa v okamihu smrti riadi platným postupom. Zariadenie má svojich lekárov, ktorí vykonávajú prehliadku zosnulého a vystavia list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Personál kontaktuje pohrebnú službu, ktorá je uvedená v dokladoch zosnulého v prípade smrti v nočných hodinách, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého zo zariadenia, ak nedisponuje vlastným chladiacim zariadením. Ak lekár nariadi pitvu, zavolá pohrebnú službu, ktorá je určená na prevoz zosnulého na patologické pracovisko. Pozostalých  informuje , kde sa telo zosnulého nachádza. V tomto momente môžete kontaktovať našu pohrebnú službu, ktorá zariadi prevoz z patologického pracoviska do nášho chladiaceho zariadenia, alebo prevoz zosnulého zo sociálneho zariadenia. Na vybavenie všetkých náležitostí bude potrebná vaša prítomnosť v našej pohrebnej službe.

 Ak nastane úmrtie na verejnom mieste, alebo za tragických okolností :

volajte linku 112, ktorá zabezpečí lekára na obhliadku tela zosnulého a asistenciu polície. V prípade nariadenia pitvy, lekár zavolá pohrebnú službu určenú na prevoz zosnulého na patologické pracovisko. 

Kontaktujte našu pohrebnú službu, 

ktorá zabezpečí prevoz tela zosnulého z patologického pracoviska do nášho chladiaceho zariadenia BEZPLATNE.

ODPORÚČAME prevziať si telefonický kontakt na policajného vyšetrovateľa, ktorý sa tragickým prípadom úmrtia zaoberá, tým sa urýchli povolenie na prevoz Vášho blízkeho zosnulého na pochovanie.

Na vybavenie všetkých náležitostí, bude potrebná vaša prítomnosť v našej pohrebnej službe.

V prípade nejasností je dôležité volať na 

0905 363 987

 

 

 

Kontakt

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o Petra Hanusková Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen Mob: 0905363987, 0940378246 pohrebnictvohanuska@gmail.com